Bg

VIENUOLIKTOJO SEZONO GERIAUSIO ŽAIDĖJO ĮSKAITA

Skaičius skliausteliuose reiškia, kiek kartų žaidėjas laimėjo savaitės klausimo konkursą.